Subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona 2023

Ajuntament de Barcelona

Fins el 19/06/2023

Les subvencions tenen com a objectiu proporcionar suport econòmic per a les despeses de gestió ordinàries dels equipaments dels mercats municipals i de l’altra, impulsar altres accions i mesures de dinamització comercial, i possibilitar que el mercat es consolidi com a element essencial del motor social dels barris des d’un vessant comercial i d’activitat econòmica.

Els beneficiaris de les subvencions són les associacions de venedors i comerciants dels mercats municipals de Barcelona que estiguin legalment constituïdes i actives.

Skip to content