Subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS)

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Fins el 31/10/2023

Finançar la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS).

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Skip to content