Subvencions de l’ICIP a treballs de recerca en l’àmbit de la pau

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Fins el 17/05/2024

Atorgar subvencions per a les universitats del sistema universitari català i els centres de recerca amb establiment operatiu a Catalunya, per dur a terme treballs de recerca originals i inèdits que permetin augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la transformació dels conflictes violents.

Els treballs de recerca objecte d’aquestes subvencions han de tractar d’algun dels àmbits de recerca descrits en cada convocatòria.

Els treballs de recerca objecte d’aquestes subvencions han d’utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric, que tingui en compte la diversitat, que sigui respectuós, no classista, ni tampoc racista, ni xenòfob ni LGTBI-fòbic, i en general, que eviti tota forma de discriminació i estigmatització, per erradicar l’ús de terminologia pejorativa en la documentació.

Skip to content