Subvencions de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, 2024

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis Socials

Fins el 11/04/2024

Fomentar la realització d’activitats que tinguin com a objectius estratègics la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la violència infantil i vers les persones grans, la promoció del benestar emocional, el foment de les cures en la comunitat, l’atenció a les persones amb discapacitat, la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional, la lluita contra l’edatisme, el respecte a la diversitat cultural i generacional, la promoció social amb perspectiva de cicle de vida, el foment de la convivència i l’acció comunitària.

Skip to content