Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre

Gerències de Serveis Socials i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona

Fins el 31/01/2023

Finançar projectes que tinguin per finalitat la defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la no-discriminació i la protecció i la inclusió social per a no deixar a ningú enrere, la reactivació social a través d’una resposta clara a les necessitats socials emergents a partir de projectes que tinguin com a objectius: la garantia d’ingressos, l’acció comunitària, la intervenció social i les cures en comunitat, la igualtat de gènere, l’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques i de la violència envers la infància i les persones grans, l’enfortiment i resiliència del tercer sector com a actor clau en la implementació de les polítiques socials locals per fer front als principals reptes del sector: resposta a l’emergència social, sostenibilitat financera, adequació a una societat més digitalitzada, treball en xarxa i impuls a la interrelació entre diferents sectors d’activitat i acostament a nous actors i plataformes d’organització comunitàries.

Skip to content