Subvencions a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes d’explotació sexual, 2019

Ministerio de Igualdad

Fins el 05/05/2023

Subvencionar projectes destinats a l’atenció a dones i nenes víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i als seus fills i filles menors d’edat o amb discapacitat.

Les actuacions subvencionables s’hauran d’emmarcar en àmbits d’assistència integral, detecció, informació i assessorament, atenció psicosocial, assistència sanitària, suport jurídic, acompanyament a altres recursos i inserció sociolaboral. També seran incloses les activitats de formació i l’atenció a situacions d’especial vulnerabilitat, quan es proposin actuacions que prioritzin la detecció i atenció a víctims menors d’edat, dones extrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental, entre altres.

Skip to content