Subvencions a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes de tracta d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i els seus fills i filles menors o amb discapacitat

Ministerio de Igualdad

Fins el 24/04/2024

Donar suport a dones i nenes víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i els seus fills i filles menors d’edat o amb discapacitat, i les actuacions de la qual es desenvolupin en àmbits d’assistència integral, detecció, informació i assessorament, atenció psicosocial, assistència sanitària, suport jurídic, acompanyament a altres recursos i inserció sociolaboral, incloses les activitats de formació i l’atenció a situacions d’especial vulnerabilitat, quan es proposin actuacions que prioritzin la detecció i atenció a víctimes menors d’edat, dones estrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental, entre altres.

Skip to content