Subvencions a les organitzacions sindicals amb representació dins l’àmbit territorial de l’AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Fins el 07/11/2023

Sufragar els costos salarials i socials d’una o vàries persones que l’organització sindical destini a assolir l’objecte d’aquesta, dins dels àmbits que desenvolupa l’AMB en polítiques de foment de l’ocupació i per a la millora del mercat laboral.

Skip to content