Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 10/03/2023

Promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Activitats organitzades directament per federacions.

b) Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.

c) Contractació de pòlisses d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d’accidents o d’assistència sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de falcons i els grups de foc.

Skip to content