Subvencions a activitats de teatre de sala i de carrer de caràcter professional (entitats), 2024

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 02/02/2024

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles professionals. A l’efecte d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entén per nou espectacle la reposició o la revisió d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud de subvenció diferent.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Skip to content