Subvencions a activitats de dansa, 2024

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 02/02/2024

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles professionals. A l’efecte d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entén per nou espectacle la reposició o la revisió d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió. Es poden presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Skip to content