Subvencions a activitats de circ

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 16/03/2023

Subvencionar activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional, any 2023.

Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles professionals. A l’efecte d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entén per nou espectacle la reposició o la revisió d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.

Els sol·licitants es poden presentar a més d’una modalitat.

Skip to content