Premis estatals de Discapacitat Reina Letizia

Real Patronato sobre Discapacidad

Fins el 17/10/2022

Estimular i reconèixer la trajectòria, dedicació i contribució de persones físiques, jurídiques i entitats en matèria d’inclusió, plena ciutadania i gaudi efectiu dels drets humans de les persones amb discapacitat.

Skip to content