Premis ‘Escoles + Sostenibles’ a Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Fins el 14/07/2023

Donar suport a la transformació dels centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells educatius, en centres més sostenibles. Té per finalitat el reconeixement d’iniciatives per la implementació d’un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat d’una durada d’un curs (projectes anuals) o tres cursos escolars (projectes trienn

  • Enfortir l’educació per a la sostenibilitat donant impuls i suport decidit a les comunitats educatives que es plantegen introduir millores socioambientals als centres educatius.
  • Millorar l’entorn més proper i el de la ciutat, en la mesura de les seves possibilitats.
  • Consolidar les pràctiques ambientals dutes a terme als centres educatius.

Skip to content