Premi a les Bones pràctiques educatives en privacitat i protecció de dades per a un ús responsable i segur d’internet pels menors

Agencia Española de Protección de Datos

Fins el 15/10/2023

Premiar l’adopció de bones pràctiques que promoguin el coneixement del dret fonamental a la protecció de dades entre els alumnes d’Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional, i que contribueixin a conscienciar als alumnes sobre el valor de la privacitat i l’ús responsable de la informació personal que comparteixen en internet, tant pròpia com de tercers.

Skip to content