Premi a la proactivitat i bones pràctiques en el compliment del RGPD i la LOPDGDD

Agencia Española de Protección de Datos

Fins el 15/10/2024

Reconèixer les accions dutes a terme per a complir amb el RGPD i la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) que contribueixin a reforçar les garanties del dret a la protecció de dades.

Skip to content