Premi 1% Solidari MEG, 2023

Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya

Fins el 28/05/2023

Subvencionar projectes estinats a la lluita contra l’emergència climàtica.

Projectes

Es valoraran especialment els següents aspectes del projectes presentats:

1. Gènere: Projectes desenvolupats en entitats que treballen dins dels seus valors la perspectiva de gènere.
2. Educació: Projectes que potenciïn actituds i valors que permetin conèixer i entendre millor la realitat que ens envolta i a participar activament en la construcció d’un món més just i solidari.
3. Repercussió: Projectes que promoguin el canvi d’actituds de la ciutadania, i en especial, a infants i joves.
4. Base associativa: Es tindrà en compte el model associatiu de l’entitat i del projecte, prioritzant aquells projectes d’entitats amb una forta base associativa, democràtica i participativa.
5. Significança econòmica : La dotació econòmica pot tenir un pes significatiu pel projecte, però en cap cas suposarà més del 50% de la totalitat del pressupost.
6. Sostenibilitat: Projectes que tinguin en compte la sostenibilitat ambiental de l’entorn proper (minimització de residus, ús de material reutilitzable, etc.)
7. Participació ciutadana: El projecte permet la participació de les entitats de lleure i la ciutadania en la seva execució o en activitats que se’n derivin (APS, descobertes, etc).

Skip to content