+Infància de la Fundació “la Caixa”, 2024

Fons Social Europeu + (FSE+) i de la Fundació La Caixa (FLC) en el marc del Programa de l’FSE+ d’Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita Contra la Pobresa per al període 2021-2027

Fins el 31/01/2024

Seleccionar projectes adreçats a la implementació de mesures que afavoreixin la integració social i la millora de les condicions de vida de la població infantil en situació de pobresa i vulnerabilitat i les seves famílies.

Aquesta convocatòria compta amb un finançament del Fons Social Europeu de 33.653.846 € i de la Fundació ”la Caixa” de 14.672.092,50 € (financiació total de 48.325.938,50 €). Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual de fins a 137.000 € per anualitat completa.

Període de subvencionalitat de la despesa dels projectes: des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària fins al 30 de setembre de 2029.

Línies d’actuació

Es valoraran projectes que incloguin:

  • Itineraris individualitzats de serveis d’acompanyament especialitzat a les famílies amb menors d’entre 0 i 18 anys que afavoreixin la seva integració social i la millora de les seves condicions de vida.
  • Seguiment personalitzat de les famílies i els menors dels itineraris.
  • Coordinació amb els agents de l’entorn per a una atenció integral de cada cas.
  • Treball complementari i coordinat de les entitats que conformen cada xarxa.

Skip to content