Convocatòria Social Catalunya 2023 de la Fundació “la Caixa”

Fundació "la Caixa"

Fins el 05/10/2023

Impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Entitats elegibles

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.
  • Entitats de l’economia social que, tinguin o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades als seus estatuts consti explícitament com a objectiu principal l’interès social o la cohesió social.

Skip to content