Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social del canvi climàtic

Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

Fins el 13/10/2023

Donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’impacte social del canvi climàtic a Espanya.

Temàtica dels projectes

  • Projectes de recerca, originals i de base quantitativa, sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual.
  • Aquesta convocatòria vol impulsar la generació de coneixement sòlid que contribueixi a fer llum sobre l’impacte social del canvi climàtic a Espanya.
  • Tenen interès les propostes que estudiïn qualsevol variable, component, dinàmica o fenomen social relacionat amb el canvi climàtic, des de qualsevol disciplina que pertanyi a les ciències socials.

Skip to content