Convocatòria ‘Juntos Sumamos’ de Ferrovial

Ferrovial

Fins el 11/10/2023

Donar suport a projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballin per la millora de les condicions de vida de les persones en risc de vulnerabilitat social.

Aquest programa social té com a objecte el suport a projectes duts a terme per organitzacions privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i registrades a Espanya, que es focalitzin en els següents àmbits:

  • Acció Social a Espanya: projectes d’atenció a necessitats bàsiques i inserció social i laboral dins del marc de la lluita contra la pobresa i l’exclusió a Espanya; altres projectes d’interès per la seva contribució a la qualitat de vida de les persones d’índole assistencial o socioeducativa.
  • Cooperació Internacional per al desenvolupament: projectes d’intervenció en països en desenvolupament dirigits a la lluita contra la pobresa i l’exclusió.
  • Conservació del capital natural i la biodiversitat, amb un vincle tangible amb les comunitats locals en termes de millora de les seves condicions socials, econòmiques o culturals. Es prioritzaran aquells projectes que emfatitzin l’aprofitament sostenible dels recursos forestals, agropecuaris i eco-turístics.

Skip to content