Convocatòria ‘Infraestructures Socials’ Ferrovial, 2023

Ferrovial

Fins el 31/05/2023

Finançar les entitats sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui l’atenció i assistència a persones en risc de vulnerabilitat social, i que duguin a terme projectes de cooperació internacional en matèria d’aigua i sanejament a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina (Colòmbia).

Es consideraran aquells projectes que intervinguin en comunitats vulnerables, tant en l’àmbit rural com l’urbà, i que busquin pal·liar una situació de desequilibri o carència d’infraestructures d’aigua per a consum humà i sanejament bàsic, en els quals els empleats de Ferrovial puguin aportar els seus coneixements i/o experiències professionals.

L’aportació del programa serà decidida per Ferrovial i no excedirà de 150.000€ per projecte.

Skip to content