Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2024

Ajuntament de Barcelona

Fins el 25/01/2024

Finançar projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Novetats:

  • Pel que fa als àmbits i programes, es mantenen els mateixos àmbits de l’any passat a excepció de l’àmbit Z-Benestar animal que s’incorpora com a programa dins de l’àmbit S. També hi ha una nova línia del programa Jc) a nivell de ciutat, l’antiga Ua) i Ub) es fusionen en una (Ua), la Ib) es mou a l’àmbit X) i passa a ser el programa Xg) i l’àmbit W) passa a anomenar-se Drets Humans, incloent el canvi de la Wc).
  • S’afegeix en el punt 3 de la Convocatòria el llistat d’àmbits on no cal tenir seu social al municipi de Barcelona.
  • També en el punt 3 es detalla la nova obligatorietat d’acreditació de compliment de les mesures de lluita contra la morositat. En aquest sentit, en el punt 7.3 s’especifica que cal presentar un nou document en el cas de persones físiques o jurídiques amb afany de lucre i que rebin una subvenció de més de 30.000€.
  • S’inclou un llistat, en el punt 4, dels programes que admeten any natural i/o curs escolar com a període d’execució del projecte.
  • S’afegeixen expressament les donacions com a despesa no subvencionable. Aquest ja és un aspecte que no s’acceptava però en aquesta convocatòria s’explicita per evitar confusions.

Skip to content