Convocatòria +Feina de la Fundació “la caixa”, 2024

Fundació "la Caixa"

Fins el 11/01/2024

Finançar projectes dreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

La Fundació ”la Caixa”, com a organisme intermedi d’aquest programa, en el marc de l’Objectiu específic 4.8, Fomentar la inclusió activa per promoure la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i la participació activa, i millorar l’ocupabilitat, en particular per als col·lectius desafavorits, llança la convocatòria +Feina per a seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Skip to content