Convocatòria Europa Creativa de suport a projectes culturals de cooperació europea

Unió Europea. Agència Executiva Europea de l'Educació i la Cultura (EACEA)

Fins el 23/02/2023

Millorar l’accés a la cultura i les obres creatives europees i promoure la innovació i la creativitat. Els Projectes de Cooperació Europea són projectes transnacionals en què participen organitzacions culturals i creatives de diferents països que participen en el programa.

Ofereixen a les organitzacions culturals de totes les mides la possibilitat de coproduir, cooperar, experimentar, innovar, ser mòbils i aprendre els uns dels altres.

Donar suport a projectes de cooperació que contribueixin a algun dels objectius següents:

  • Objectiu 1 – Creació i circulació transnacionals: reforçar la creació i circulació transnacionals d’obres i artistes europeus.
  • Objectiu 2 – Innovació: millorar la capacitat dels sectors culturals i creatius europeus per fomentar talents, innovar, prosperar i generar ocupació i creixement.

Skip to content