Convocatòria Erasmus+ 2023: European Youth Together

Unió Europea

Fins el 09/03/2023

Crear xarxes que promoguin associacions regionals, que permetin als joves d’arreu d’Europa establir projectes conjunts, organitzar intercanvis i promoure formacions (per exemple, per a líders juvenils) mitjançant activitats físiques i en línia.

L’acció s’adreça a ONG (sense ànim de lucre) i organismes públics (a escala local, regional o nacional), que proposen projectes amb capacitat per mobilitzar els joves en associacions que cobreixen diferents països i regions dels estats membres de la UE i tercers països associats al Programa.

Les propostes han de ser presentades per un consorci d’un mínim de 5 sol·licitants d’almenys 5 estats membres de la UE i/o tercers països associats al programa.

Skip to content