Convocatòria Erasmus+ 2023 d’associacions de cooperació en els àmbits de l’educació i la formació i la joventut

Comissió Europea

Fins el 23/03/2023

Donar suport al desenvolupament, transferència i/o implementació de pràctiques innovadores, així com la implementació d’iniciatives conjuntes que promoguin la cooperació, l’aprenentatge en els àmbits de l’educació i la formació i la joventut.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins ‘Acció clau 2 (AC2): Cooperació entre organitzacions i institucions’:

 • Associacions per a la cooperació:
  • associacions de cooperació
  • associacions a petita escala
 • Associacions d’excel·lència:
  • centres d’excel·lència professional
  • acció Erasmus Mundus
 • Associacions per a la innovació:
  • aliances per a la innovació
  • projectes amb visió de futur
 • Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior, l’educació i la formació professionals, la joventut i l’esport.
 • Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre

Skip to content