Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN, 2024

Associació ZerosetBCN

Fins el 25/02/2024

Convidar a ONGs fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

Skip to content