Convocatòria d’ajudes isOFESAUTO

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO)

Fins el 05/09/2024

Donar suport a iniciatives socials que tinguin com a objectiu: la difusió de l’assegurança obligatòria d’automòbils, la millora de la seguretat viària, la protecció de les víctimes d’accidents de circulació de vehicles de motor, la Identificació i eliminació del frau i de la circulació sense assegurança i els estudis i/o accions divulgatives relacionats amb qualsevol dels punts anteriors.

Ves al contingut