Convocatòria Creative Europe Networks per a projectes implementats per xarxes d’organitzacions amb membres de diversos països, 2024-2027

Comissió Europea

Fins el 07/03/2024

Donar suport a projectes implementats per xarxes d’organitzacions culturals europees molt representatives i multinacionals, que cobreixin una àmplia gamma de països participants d’Europa Creativa.

Les propostes han de tenir en compte les prioritats específiques següents de la convocatòria:

  • Artistes i professionals de la cultura: potenciar els sectors cultural i creatiu.
  • Cultura per a la gent: potenciar la participació cultural i el paper de la cultura en la societat.
  • Cultura pel planeta: alliberar el poder de la cultura.
  • Cultura per a col·laboracions cocreatives: reforçar la dimensió cultural de les relacions exteriors de la UE.
  • Cultura per a la transformació digital: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar al màxim les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.

Skip to content