Convocatòria CERV pels punts de contacte nacionals del poble gitano per a la igualtat, inclusió i participació

Comissió Europea

Fins el 07/03/2024

  • Fomentar la implementació del marc estratègic de la UE sobre igualtat, inclusió i participació del poble gitano (EURSF per les seves sigles en anglès) i de la Recomanació del Consell als estats membres.
  • Promoure la igualtat i prevenir i combatre les desigualtats i la discriminació per raó de gènere, origen racial o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual i respectant el principi de no discriminació per les raons previstes per l’article 21 de la Carta.

Ves al contingut