Convocatòria CERV 2024 per a promoure els intercanvis entre persones de diferents països per mitjà de xarxes de ciutats

Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) de la Comissió Europea

Fins el 18/04/2024

Finançar tallers, seminaris, conferències, activitats formatives, reunions d’experts, seminaris web, activitats de sensibilització, esdeveniments de gran visibilitat, recollida i consulta de dades, desenvolupament, intercanvis i difusió de bones pràctiques entre els poders públics i les organitzacions de la societat civil, desenvolupament d’eines de comunicació i l’ús de les xarxes socials.

Skip to content