Convocatòria a determinades organitzacions no governamentals per a la participació en la definició, proposta i execució de polítiques públiques d’objectius ambientals de competència estatal, 2024

Fundació Biodiversitat

Fins el 09/02/2024

Donar suport a la feina de determinades organitzacions no governamentals que persegueixen una finalitat d’interès general com és la defensa del medi ambient, fomentant la participació de la ciutadania i integrant les seves preocupacions i opinions com a part del procés d’elaboració de polítiques i legislació bàsica, amb la finalitat de canalitzar contribucions efectives en el marc del Consell Assessor de Medi Ambient, a la política d’Espanya i promoure i reforçar l’aplicació i l’observança dels objectius ambientals de la Unió Europea i dels convenis internacionals en els quals Espanya és part.

Skip to content