Convocatòria 2023 per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament, amb càrrec a la partida del 0,7% del pressupost col·legial

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Fins el 15/06/2023

Finançar projectes de caràcter jurídic en l’àmbit d’estats en via de desenvolupament, amb càrrec a la partida 0,7% del pressupost general de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia decBarcelona, que contribueixin a posar de relleu la funció social de l’advocacia en la defensa dels Drets Humans.

Skip to content