Beques per a la traducció d’obres literàries

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 03/05/2024

Donar suport a la traducció al català i a l’occità d’obres literàries d’especial relleu escrites originàriament en una llengua diferent del castellà. Es beca la dedicació a la traducció literària.

Només es pot presentar una única sol·licitud per a un únic projecte. Cada beca és de 6.000 euros.

Skip to content