Beques per a la creació literària

Generalitat de Cataluny. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 03/05/2024

Donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana i occitana en tots els gèneres i modalitats, tant d’autors consolidats com de nous creadors. Es beca la dedicació a la creació literària.

Només es pot presentar una única sol·licitud per a un únic projecte. Cada beca és de 10.000 euros.

Skip to content