Ajuts per al desenvolupament de projectes arxivístics

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 29/08/2023

Ajudar a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics, corresponents a l’any 2023.

Ajudes per a dur a terme projectes en arxius privats i amb fons documentals d’àmbit superior al d’una Comunitat Autònoma que redundin en la millor conservació i difusió del Patrimoni Documental Espanyol.

La finalitat perseguida és el finançament de treballs de descripció, reproducció, conservació, restauració, identificació, valoració, i recuperació de documents.

Skip to content