Ajuts per a projectes d’innovació urbana: La Ciutat Proactiva

Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT HABITAT)

Fins el 22/06/2023

Promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, a fi de trobar solucions reals als reptes als quals s’enfronta la ciutat de Barcelona en el futur més immediat.

Donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes adreçats a donar resposta a dos reptes urbans:

  • Convivència a l’espai públic de Barcelona
  • Convivència als espais col·lectius i comunitaris

Es valoraran positivament:

  • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
  • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Skip to content