Ajuts per a programes supracomunitaris sobre addiccions

Ministerio de Sanidad

Fins el 04/08/2023

Finançar el desenvolupament de programes en el camp de les addiccions que afectin l’àmbit territorial de dos o més Comunitats Autònomes. Els programes no podran consistir en intervencions en l’àmbit individual o d’atenció directa a usuaris, i hauran de tenir uns objectius i activitats que precisin d’una planificació, gestió i avaluació centralitzada i transcendeixin la compartimentació en àmbits territorials autonòmics per a ser eficaços.

Skip to content