Ajuts per a l’acció i la promoció cultural corresponents

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 21/06/2023

Modernitzar i professionalitzar el sector cultural i creatiu.

a) Fomentar l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.
b) Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per generar ocupació potenciant la formació, així com millorar la igualtat de gènere a les Indústries Creatives i Culturals.
c) Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió a xarxes europees d’oferta cultural, potenciant Espanya com a destinació turística cultural.
d) Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals, fomentar el mecenatge cultural, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural.
e) Afavorir els vincles i la cooperació i comunicació cultural entre les comunitats autònomes; o contribuir a l’equilibri territorial de l’oferta cultural a Espanya, especialment a través de projectes al medi rural.
f) Afavorir la diversitat cultural, així com impulsar la projecció social de la cultura i la sostenibilitat mediambiental, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Skip to content