Ajuts per a la descripció i digitalització d’arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat superior als 40 anys

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 19/04/2023

Concedir ajuts per a la descripció i digitalització d’arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat superior als 40 anys d’entitats, associacions de caràcter polític, sindical o religiós, centres educatius de caràcter públic, universitats públiques i d’entitats, fundacions, associacions culturals i educatives.

Skip to content