Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Fins el 31/12/2022

El Departament d’Empresa i Treball convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Entitats beneficiàries:

  • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
  • Les societats laborals.
  • Les federacions de les entitats de l’economia social.
  • Les societats agràries de transformació.
  • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
  • Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
  • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Skip to content