Ajuts a les federacions esportives espanyoles. Programa ‘Mujer y Deporte’ i per a projectes de Deporte Inclusivo,

Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes

Fins el 02/01/2024

Promocionar, facilitar i incrementar la participació femenina en tots els àmbits de l’esport.

Finalitats:

I.- Ajudes corresponents al Programa Dona i Esport:

 1. Promoció i difusió de la dona en l’esport.
 2. Ajudes per a la formació.
 3. Ajudes a desplaçaments de tècniques, jutgesses i personal federatiu.
 4. Ajudes per a l’elaboració de Plans d’Igualtat.
 5. Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a contractacions de dones.

II.- Ajudes corresponents als projectes d’Esport Inclusiu:

 1. Processos d’integració de l’esport per a persones amb discapacitat en la
 2. federació.
 3. Ajudes per a la formació.
 4. Organització de competicions que afavoreixin el procés d’inclusió i integració de persones amb discapacitat. Es tindrà especial consideració a l’organització de competicions per a persones amb i sense discapacitat en la mateixa data i lloc.
 5. Promoció i difusió de l’esport per a persones amb discapacitat.
 6. Contractació de personal específic de l’esport de persones amb discapacitat.
 7. Captació, detecció del talent i desenvolupament esportiu d’esportistes amb discapacitat, amb caràcter previ a la tecnificació.

Ves al contingut