Ajuts a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics

Ministerio de Cultura

Fins el 11/06/2024

Dur a terme projectes en arxius privats i amb fons documentals d’àmbit superior al d’una Comunitat Autònoma que redundin en la millor conservació i difusió del Patrimoni Documental Espanyol. La finalitat perseguida és el finançament de treballs de descripció, reproducció, conservació, restauració, identificació, valoració, i recuperació de documents.

Skip to content