7a edició dels Premis La Confederació, 2023

La Confederació

Fins el 31/05/2023

Reconèixer iniciatives innovadores en l’àmbit de la governança i de la transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social de Catalunya de l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Dotació dels Premis
La Confederació estan dotats amb 10.000€, concedint-se 2.500€ per cadascuna de les subcategories.

Totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull d’experiències amb l’objectiu de posar en valor i visualitzar la feina desenvolupada per les organitzacions del Tercer Sector Social.

Skip to content