7a edició B-Value 

Fundació Banc Sabadell i Ship2B Foundation

Fins el 19/02/2023

B-Value és el programa que impulsa la transformació del sector social a través de la innovació. Aquesta iniciativa, busca entitats socials ja constituïdes que volen llançar o repensar un projecte que ja està en marxa, o bé entitats de nova creació que necessiten un impuls en la formulació de la seva idea inicial.
També s’adreça a professionals del tercer sector que treballen a les ONL, amb l’objectiu de donar suport i acompanyar projectes socials, desenvolupar-los des d’una visió estratègica, dissenyar nous models de generació d’ingressos, professionalitzar la proposta de valor i allunyar-se dels esquemes filantròpics tradicionals.

Skip to content