6a edició dels Premis Participació EAPN-ES

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)

Fins el 20/03/2024

Reconèixer a entitats, persones i experiències innovadores que ajudin la promoció d’espais participatius i a aconseguir la participació real de les persones en situació de pobresa i exclusió social.

Skip to content