5a convocatòria del Programa de suport a la creació de Fundacions Comunitàries

Asociacions Española de Fundaciones (AEF)

Fins el 29/02/2024

Servir d’orientació a aquelles persones intrèpides que han decidit deixar de veure les seves comunitats tal com són, per a imaginar com poden arribar a ser. I que fan el pas de crear una fundació comunitària o reforçar una ja existent.

El programa posa a la disposició de les fundacions l’acompanyament i el suport necessari per a aconseguir els objectius desitjats:

  • Formació adaptada per a poder gestionar una fundació comunitària, i millorar els processos de recaptació de fons i obtenció de recursos locals.
  • Disseny d’una estratègia on es contemplin els indicadors de mesurament necessaris per a avaluar la viabilitat del projecte.
  • La constitució de la fundació, o la seva refundació.
  • Participació activa en la comunitat nacional i internacional de fundacions comunitàries, en esdeveniments i en visites d’estudi.
  • Cofinançament de fins a 15.000€ de les despeses de funcionament del primer any, si la Fundació Comunitària es constitueix o refunda en els 6 mesos següents de la data de finalització de la Fase II.

Skip to content