INTERCULTURALITAT I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A LES ENTITATS

Oficina d'Afers Religiosos C/ del Comerç, 44, Barcelona

Incorporem la perspectiva intecultural a la nostra entitat! La formació pretén obrir un espai pràctic i de reflexió sobre la perspectiva intercultural aplicada a la comunicació i de la gestió del pluralisme religiós en el si de les entitats. De què parlem quan diem interculturalitat? I pluralisme religiós? Es pot comunicar sense discriminar? Tenim present […]

Skip to content