Diversitat cultural i globalització: nous reptes per al moviment associatiu

Col·lecció: DOSSIERS BARCELONA ASSOCIACIONS (Primera etapa)

Número: Número 48

Autor/s: Jordi Pasqual i Elena Rovira

Data de publicació: Abril 2008

Descripció:

Recull d’alguns dels reptes que viu la nostra ciutat, el nostre país i el moviment associatiu: la globalització, la diversitat cultural i la convivència.

Disponibilitat: PDF, Paper

Ves al contingut